Kapsam

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemi, nüfus, finansman, kurumsal ve idari yönden çok ciddi ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunlara giderek artan sağlıkharcamaları da eklenince, sosyal güvenlik sisteminin finansman...

Amaç

Sosyal politikalar ve sivil toplum alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; kamusal hizmet altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına,ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına,...