Alanlar

GENEL ALANLAR

 • Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar
 • Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler
 • Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler

SPESİFİK ALANLAR

 • Sosyal Politikalar, Sosyal Dayanışma ve Sivil Toplum
 • Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar ve İnsan Kaynağının Nitelik Etkileşimi
 • Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumları
 • Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikaların Finansmanı Riskler ve Fırsatlar
 • Sosyal Güvenlik Politikalarında Yeni Yaklaşımlar
 • Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler
 • Sosyal Politikalarda İnsan Kaynağının Kalitesi
 • Toplumsal Katılımcılık ve Kamu Diplomasisi
 • Tüketim Kalıplarının Değişimi – Dönüşümü Sosyal Politikalarda Yeni Gelişme ve Formüllerin Uygulanması
 • Bugünün ve Yarının Şartlarında Sosyal Güvenlik Tanımı
 • Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi
 • Sosyal Destek Programlarında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
 • “Aile ve Toplum”, “Kadının Statüsü”, “Çocuk Hizmetleri” Özelinde Yeni Politikalar
 • “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri” ile “Şehit Yakınları ve Gaziler” Özelinde Yeni Politikalar
 • “Sosyal Yardımlar” Özelinde Yeni Politikalar