Hedef Kitle

mehmetgedik Başbakanlık T.C. İçişleri Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı T.C. Adalet Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü...

Sektör Paydaşları

mehmetgedik İlgili Tüm Kamu Kurumları Düşünce ve Sivil Toplum Kuruluşları İl Özel İdareleri Yerel Yönetimler Sektörel Eğitim Kurumları İlgili Üniversite ve Fakülteler AR-GE ve Destek Veren...

Alanlar

mehmetgedik GENEL ALANLAR Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler SPESİFİK ALANLAR Sosyal Politikalar, Sosyal Dayanışma ve...

Metodoloji

Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası...

Koordinatör

Proje’nin koordinatörlüğünü TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, “kıta...