Amaç

Sosyal politikalar ve sivil toplum alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; kamusal hizmet altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına,ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına,...